V funkcijo so stopile zahteve za računalniške programe po 10. člen ZDavP-2F


V ponedeljek, 1.7., stopijo v veljavo nove zahteve za računalniške programe, o katerih smo pisali že trikrat (1, 2, 3).

Spremembe so na prvi pogled namenjene blagajniškim programom (kar Čebelca.biz v osnovi ni), a bolj natančno gledano, se nanašajo na vse gotovinske račune. Sem spadajo, po definiciji iz pravilnika, vsi računi, ki so delno ali v celoti plačani z gotovino, kartico ali čekom. Pri tem NI definirano, da so zahteve omejene npr. le na račune fizičnim osebam.

(2) Računi pri gotovinskem poslovanju so izdani računi za prodajo blaga ali storitev, ki so delno ali v celoti plačani z gotovino.

(3) Plačilo z gotovino pomeni plačilo z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo, plačilno ali kreditno kartico, čekom in drug podoben način plačila.

Ko izdaš A4 (ne-blagajniški) račun, pa ne moreš 100% zanesljivo vnaprej vedeti, kako bo plačan. In če je na koncu slučajno delno ali v celoti plačan z gotovino, morajo biti zanj zabeležene vse spremembe. Iz česar sklepamo, da je potrebno tudi pri vseh ne-blagajniških računih beležiti spremembe.

Na strani, ki nam je zelo pomagala (hvala www.racunovodja.com), je najti ta odgovor:

Če zavezanec ob izdaji računa ne ve, ali bo le-ta poravnan z gotovino pri izdajatelju računa (zavezanec omogoča gotovinsko plačilo računa na lastnem blagajniškem mestu), se vsi ti računi vpišejo v datoteke IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT in IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT, vendar brez vpisovanja podatkov o zneskih po načinih plačila v datoteko IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT – polja 12, 13 in 14. Za vse takšne račune v datoteki IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT naknadno (ko je kateri od računov plačan) ni potrebno zagotavljati podatkov o načinu plačila. V takem primeru podatke o plačilu teh računov (način plačila, datum plačila, znesek plačila,…) zavezanec zagotavlja v drugih knjigovodskih evidencah. To pravilo velja za vse račune pri katerih zavezanec v trenutku izdaje računa ne ve na kakšen način bodo plačani, obstaja pa možnost, da bodo plačani z gotovino.  *A

Ne vem kaj točno pomeni "na lastnem blagajniškem mestu" vendar, ko smo se o tem pogovarjali z podjetniki, veliko obrtnikov (ki npr. opravlja neko obrtniško storitev) večkrat prejme plačilo v gotovini, in tudi podjetja ki poslujejo skoraj izključno z drugimi podjetji, in imajo veliko večino računov plačanih na TRR, so dobila na koncu kakšen račun v celoti ali vsaj delno plačan v gotovini.

Naša implementacija

Zakon, pravilnik, priloga ter vprašanja in odgovori so pisana v kontekstu blagajniškega programa, ki se deloma razlikuje od načina dela pri izdajanju "A4 računov", zato bomo o primernosti naše implementacije povprašali še na DURS-u. Vsekakor mislimo, da smo zagotovili sledljivost spremembam, ki so zahtevane.

(1) Šteje se, da računalniški program ali elektronska naprava izpolnjuje zahteve iz osmega oziroma devetega odstavka 38. člena zakona, če računalniški program ali elektronska naprava, ki jo zavezanec za davek uporablja za izdajanje računov pri gotovinskem poslovanju oziroma za hrambo teh računov, zagotavlja hrambo izvornih podatkov o izdanih računih pri gotovinskem poslovanju in njihove poznejše spremembe. *B


(2) Podatki o izdanih računih pri gotovinskem poslovanju in njihove poznejše spremembe so lahko shranjeni v sami elektronski napravi ali na drugem elektronskem nosilcu podatkov tako, da je mogoče njihovo vsebino izpisati na način in v obliki, kot je določena v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: Priloga), in v 6. členu tega pravilnika.

Tudi izvoz podatkov smo približali smernicam v prilogi, kolikor je bilo mogoče:

Vsaka sprememba izvornega izdanega računa, se v datoteko vpiše v novo vrstico. Če gre pri spremembi za zmanjšanje vrednosti izdanega računa, se v ustrezna polja vpišejo pripadajoče negativne vrednosti, ki ustrezajo zmanjšanju vrednosti izdanega računa. Če sprememba ne vpliva na vrednost izdanega računa, se v polja z vrednostmi ne vpisuje ničesar.

Večina odprtih nejasnosti omenjenega zakona je zelo dobro izraženih na tem forum zapisu. Ena takšnih je, da pri "A4 računu", za razliko od blagajniškega, ne moremo smiselno določiti, kdaj točno je račun izdan, na kar je vezano več stvari. Na žalost na izpostavljena vprašanja zaenkrat ni najti še nobenih odgovorov.

Kazni za uporabo programov (uporabniku in izdelovalcu programa), ki ne zagotavljajo beleženja spremembam računov so zelo visoke. Ker res ne želimo, da bi kdo od naših uporabnikov ali mi sami dobili kazen zaradi tega (in je kot sem zgoraj opisal več stvari rahlo nejasnih ali se ne ujemajo z ne-blagajniškim izdajanjem računov, ki pa so teoretično tudi lahko plačani z gotovino), smo stvari rešili tako, da v osnovi beležimo vse spremembe na vseh izdanih računih. Kar je, če upoštevate *A in *B iz besedil zgoraj videti tudi edino pravilno.

Prikaz delovanja

Za uporabnike se postopek izdelave računov v Čebelci popolnoma nič ne spremeni. Prikaz spodaj je namenjen le tistim, ki jih zanima, kako beleženje sprememb deluje.

Tabelarična prikaza sta prikaza podatkov po specifikaciji IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT in IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT. Do njih pridete na strani Podatki (desno zgoraj).


1. korak) Naredimo glavo računa in dodamo tri postavke.
Znesek: 610.0 + 135.0 + 122.0 = 867,0

DDV: 110.0 + 0 + 22.0 = 132.0
seštevek sprememb je enak znesku za plačilo računa, ddv prav tako


2. korak) Povečamo ceno in količino pri prvi postavki. Zmanjšamo količino in dodamo DDV pri drugi in pobrišemo tretjo. (sedaj prikažemo le IZPIS RAČUNI POSTAVKE)Znesek: 610.0 + 135.0 + 122.0 + 268.4 - 80.1 - 122.0  = 933.3
DDV: 110.0 + 0 + 22.0 + 48.4 + 9.9 - 22.0 = 168.3
kot vidite je seštevek sprememb še vedno enak znesku računa za plačilo


3. korak) Izbrišemo celoten račun (sedaj prikažemo le IZPIS RAČUNI GLAVE)Znesek: 610.0 + 135.0 + 122.0 + 268.4 - 80.1 - 122.0 - 878.4 - 54.9 = 0
DDV: 110.0 + 0 + 22.0 + 48.4 + 9.9 - 22.0 -158.4 - 9.9 = 0
ker smo pobrisali račun je seštevek vseh sprememb sedaj 0


Če imate kakršnokoli vprašanje, nas kontaktirajte.


Komentarji

Priljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

Novi modul za Beleženje delovnega časa

Čebelca.biz in davčne blagajne

Številčenje ob prehodu v leto 2023