Sledljivost spremembam na računih #5


Čebelca je zagotavljala sledljivost spremembam na računih od 1.7.2013, ko so stopile v veljavo nove zahteve za računalniške programe. Gre za zahteve o katerih bi morali biti čimbolje seznanjeni vsi podjetniki. Če ne zaradi drugega, že zaradi visokih kazni v primeru, ko se zahteve kršijo.

Da bi naše uporabnike čimbolje seznanili s spremembami smo o tem pisali že štirikrat. Prvič več mesecev pred rokom. Za več informacij o tej temi v povezavi s Čebelco in na splošno, za povezave do zakona, pravilnika in dodatnih odgovorov si oglejte naše prejšnje objave (1234).

Kot smo napisali v zadnji objavi, sta bila zakon in pravilnik pisana bolj v kontekstu blagajniških programov, zato se je pri upoštevanju zakona pri programu za "A4" račune (tako nam kot drugim) pojavilo več vprašanj, ki smo jih nameravali dodatno razčistiti z Davčnim Uradom.

To smo tudi storili. V zadnjih dveh mesecih smo si izmenjali več emailov in klicev glede nejasnosti in detajlov. Po nekaj začetnih spremembah so nam potrdili, da v osnovi zadostujemo zahtevam zakona. Pri samem izvoznem zapisu (predvsem postavk) pa je ostalo odprtih še nekaj nejasnosti in detajlov. Od tega kaj točno naj bo v stolpcu 12, do tega kako točno prikazati spremembo cene + količine z novimi zahtevami, do preprostejših stvari npr. kako naj bodo zapisani datumi in številske vrednosti.

Spremembe za uporabnike programa


Za uporabnike v sami Čebelci se je spremenilo naslednje:

1) Odstranili smo tipko "storno" in jo zamenjali s tipko "izbriši". Ta vas vpraša za razlog izbrisa, ki se mora po zakonu zabeležiti v dnevnik sprememb, zato ga vedno smiselno izpolnite. Razlog naj bi bil opisan tako, da vam ob morebitnem pregledu pomaga razložiti zakaj ste račun izbrisali (npr. "testiranje programa ob začetku", "napaka: vnos računa namesto predračuna"). Pri tem tudi zabeležite, če račun takrat ŠE NI BIL IZDAN.

Če želite stornirati že izdan račun z dobropisom, potem računa NE brišete, ampak ga pustite in isti stranki izdate še Dobropis (ki izniči znesek računa). Pri Plus verziji lahko to storite s pritiskom na tipko. Pri Mini pa ni dobropisov, a ga lahko naredite ročno s tem ko podvojite račun in vse količine spremenite v minus. Zato smo tudi "storniraj" spremenili v manj dvoumni "izbriši". Pri vsem tem vam kot vedno svetujemo, da se posvetujete s svojim računovodskim servisom.

2) Pri nastavitvah morate sedaj nujno vnesti svoje ime in priimek (polje je obrobljeno z rdečo). To je zahtevan podatek pri novem izvozu zato ga morate izpolniti.

3) Pri A4 računih se ne da smiselno določiti kdaj je račun izdan. V pogovorih z DURS-om smo določili naj se spremembe beležijo šele od prvega pretvarjanja v PDF naprej. Prvo pretvarjanje v PDF sicer ne pomeni, da je takrat račun izdan, a takrat je prvič ko bi lahko bil izdan. Oz. pred tem sigurno ni izdan zato sprememb pred tem trenutnkom ni v izvozu sprememb ampak se združijo v "začetno stanje računa".

4) Do Izvozov beleženja sprememb se pride preko strani "Podatki", kjer najdete "Sledljivost spremembam na računih - glave" in "Sledljivost spremembam na računih - postavke".


Izvoz dnevnika sprememb


Sedaj naj bi bili še zadnji detajli izvoznega zapisa dodelani. Spodaj objavljam zadnjo sliko, ki smo jim jo poslali. Slika predstavlja izvoz GLAVE in POSTAVKE po nekaj testnih spremembah.


Če imate kakršnokoli vprašanje glede tega nas kontaktirajte.


Komentarji

Priljubljene objave iz tega spletnega dnevnika

Novi modul za Beleženje delovnega časa

Čebelca.biz in davčne blagajne

Številčenje ob prehodu v leto 2023